Korvaukset ja edut

Verottomat korvaukset

Kokopäiväraha (matka yli 10 t) 43 €

Osapäiväraha (matka yli 6 t) 20 €

Päivärahaa alennetaan 50 %, jos yli 10 tunnin matkan aikana on tarjottu 2 ateriaa ja yli 6 tunnin aikana 1 ateria.

Ateriakorvaus 10,75 €

Kilometrikorvaus 0,43 €/km

Luontoisedut

Puhelinetu 20,00 €

Matkapuhelinetu 20,00 €

Auto- ja asuntoedun arvot on laskettava tapauskohtaisesti.

Sosiaaliturvamaksun maksuluokat ajalla 1.1.2019

Kaikilla 0,77 % (2018 0,86 %)