Muut laitteet ja laitteistot

Olet täällä

Vastuunjakotaulukko - Muut laitteet ja laitteistot

 

HUONEISTON OSA TAI LAITE VASTUU
Postilaatikko  Yhtiö 
Palontorjunta  Osakas
-palovaroitin  Osakas
-palopostit      Yhtiö 
-hana  Yhtiö 
-letkut,muut  Yhtiö 
-huoneiston sisäpuolella vastuu letkuista on osakkaalla.Suositellaan että yhtiö järjestää huollon ja kunnossapidon paloturvallisuussyistä  
-käsisammuttimet  Yhtiö 
-huoneiston ulkopuoliset Yhtiö 
-huoneiston sisäpuoliset Osakas
-sprinklerlaitteet  Yhtiö 
Jätehuolto   
-jätepuristin,jäteastia   
-yhteinen  Yhtiö 
-osakkaan oma  Osakas
Yhtenäiset nimikilvet ja opasteet(yleisissä tiloissa)      Yhtiö 
Kylmähuoneet ja varastot   
-rakenteet Yhtiö 
-laitteisto  Yhtiö